Author: bkmukesh

Nagpur- Dadi Janki Inaugurates Vishwa Shanti Sarovar at Jamtha

LiVE : Murli Class Dadi Janki Ji at Nagpur

LiVE:Vaiswik Ganyodaya dwara swarnim sanasar By B K ushadidi Jamtha Nagpur

LiVE: 23-09-2018 Inauguration of Vishwa Shanti Sarowar By Janki Dadiji Jamtha Nagpur | 11.00 am

LiVE : Dadi Janki ji Samman Samaroh from vishwa shanti sarowar Jamtha Nagpur 6.30pm 22-09-2018

Nagpur:International Yoga Day

LIVE (17Dec 7pm) :Tanavmukt Jivan ke liye saphalata ke paach kadam Lakhni Live By Dr. Prabha Mishra

LIVE Nagpur :Safalta Ke Panch Kadam Warthi Bhandara Road B K Prabha Bahan 12-08-2017,7pm